Точка беззбитковості, формула розрахунку, графіки

 1. Точка беззбитковості, формула розрахунку, графіки Точка беззбитковості визначає, яким повинен бути...
 2. Формула розрахунку точки беззбитковості в грошовому вираженні:
 3. Формула розрахунку точки беззбитковості в натуральному вираженні:
 4. Графік 1. Точка беззбитковості в початковому варіанті
 5. Графік 2. Точка беззбитковості при збільшенні постійних витрат
 6. Графік 3. Точка беззбитковості при збільшенні змінних витрат
 7. Графік 4. Точка беззбитковості при зменшенні ціни
 8. Точка беззбитковості, формула розрахунку, графіки
 9. Формула розрахунку точки беззбитковості
 10. Формула розрахунку точки беззбитковості в грошовому вираженні:
 11. Формула розрахунку точки беззбитковості в натуральному вираженні:
 12. Графік 1. Точка беззбитковості в початковому варіанті
 13. Графік 2. Точка беззбитковості при збільшенні постійних витрат
 14. Графік 3. Точка беззбитковості при збільшенні змінних витрат
 15. Графік 4. Точка беззбитковості при зменшенні ціни
 16. Точка беззбитковості, формула розрахунку, графіки
 17. Формула розрахунку точки беззбитковості
 18. Формула розрахунку точки беззбитковості в грошовому вираженні:
 19. Формула розрахунку точки беззбитковості в натуральному вираженні:
 20. Графік 1. Точка беззбитковості в початковому варіанті
 21. Графік 2. Точка беззбитковості при збільшенні постійних витрат
 22. Графік 3. Точка беззбитковості при збільшенні змінних витрат
 23. Графік 4. Точка беззбитковості при зменшенні ціни

Точка беззбитковості, формула розрахунку, графіки

Точка беззбитковості визначає, яким повинен бути обсяг продажів для того, щоб підприємство могло покрити всі свої витрати, не отримуючи прибутку. Як далеко підприємство від точки беззбитковості показує Запас фінансової міцності .

Формула розрахунку точки беззбитковості

Для розрахунку точки беззбитковості треба розділити витрати на дві складові:

позначення:

В - виручка від продажів. Рн - обсяг реалізації в натуральному вираженні. Зпер - змінні витрати. З пост - постійні витрати. Ц - ціна за шт. ЗСпер - середні змінні витрати (на одиницю продукції). ТВД - точка беззбитковості в грошовому вираженні. ТБН - точка беззбитковості в натуральному вираженні.

Формула розрахунку точки беззбитковості в грошовому вираженні:

(В рублях, доларах і т.п.)

ТВД = В * З пост / (В - Зпер)

Формула розрахунку точки беззбитковості в натуральному вираженні:

(В штуках, кілограмах, метрах і т.п.)

ТБН = З пост / (Ц - ЗСпер)

Покажемо на графіках як поводиться точка беззбитковості при зміні структури витрат і цін. Будемо розглядати точку беззбитковості в натуральному вираженні. Витрати і ціни будемо висловлювати в деяких умовних одиницях.

Розрахунки і графіки зроблені в Excel.

style = "center">

Графік 1. Точка беззбитковості в початковому варіанті

На наведеному нижче графіку точка беззбитковості ТБН = 20 штук, постійні витрати 300, змінні витрати 10, ціна 25.

У точці беззбитковості лінія доходів перетинає і йде вище лінії загальних (валових) витрат, лінія прибутку перетинає 0 - переходить із зони збитків в зону прибутку.

Графік 2. Точка беззбитковості при збільшенні постійних витрат

збільшимо постійні витрати до 600 одиниць, змінні витрати 10, ціна 25.

Як видно на графіку, точка беззбитковості дорівнює 40. Лінія загальних витрат пересунулася вгору, її нахил не змінився, збільшилася різниця між маржинальним доходом і прибутком.

Графік 3. Точка беззбитковості при збільшенні змінних витрат

тепер збільшимо змінні витрати до 20 одиниць, постійні витрати 300, ціна 25.

Як видно на графіку, точка беззбитковості дорівнює 60. У порівнянні з графіком 1 збільшився нахил лінії загальних витрат, лінія доходу наздоганяє її тільки на 60, нахил лінії прибутку зменшився, вона росте повільніше.

Графік 4. Точка беззбитковості при зменшенні ціни

Зменшимо ціну до 20 одиниць, постійні витрати 300, змінні витрати 10.

Як видно на графіку, точка беззбитковості дорівнює 30. У порівнянні з графіком 1 зменшився нахил лінії доходу і лінії прибутку, у зв'язку зі зменшенням ціни вони ростуть повільніше.

Точка беззбитковості залежить від трьох параметрів - постійних витрат, змінних витрат і ціни. У наших прикладах ми кожен раз міняли тільки один параметр в порівнянні з вихідним варіантом.

На практиці цікавить поведінка точки беззбитковості при зміні декількох параметрів, наприклад, як компенсувати збільшення змінних витрат збільшенням ціни або зменшенням постійних витрат. Для швидкого розрахунку варіантів і оцінки впливу різних співвідношень витрат і цін зручно використовувати електронні таблиці Excel.

Крім того, за наведеними формулами точка беззбитковості розраховується для підприємства в цілому або для деякого усередненого товару. Щоб зробити розрахунок для кожного товару, треба знати яка частка постійних витрат припадає на кожен з товарів. Якщо товарів багато, розрахунок точок беззбитковості окремо по кожному товару перетворюється на складне завдання, що вимагає великого обсягу обчислень.

style = "center">

Точка беззбитковості, формула розрахунку, графіки

Точка беззбитковості визначає, яким повинен бути обсяг продажів для того, щоб підприємство могло покрити всі свої витрати, не отримуючи прибутку. Як далеко підприємство від точки беззбитковості показує Запас фінансової міцності .

Формула розрахунку точки беззбитковості

Для розрахунку точки беззбитковості треба розділити витрати на дві складові:

позначення:

В - виручка від продажів. Рн - обсяг реалізації в натуральному вираженні. Зпер - змінні витрати. З пост - постійні витрати. Ц - ціна за шт. ЗСпер - середні змінні витрати (на одиницю продукції). ТВД - точка беззбитковості в грошовому вираженні. ТБН - точка беззбитковості в натуральному вираженні.

Формула розрахунку точки беззбитковості в грошовому вираженні:

(В рублях, доларах і т.п.)

ТВД = В * З пост / (В - Зпер)

Формула розрахунку точки беззбитковості в натуральному вираженні:

(В штуках, кілограмах, метрах і т.п.)

ТБН = З пост / (Ц - ЗСпер)

Покажемо на графіках як поводиться точка беззбитковості при зміні структури витрат і цін. Будемо розглядати точку беззбитковості в натуральному вираженні. Витрати і ціни будемо висловлювати в деяких умовних одиницях.

Розрахунки і графіки зроблені в Excel.

style = "center">

Графік 1. Точка беззбитковості в початковому варіанті

На наведеному нижче графіку точка беззбитковості ТБН = 20 штук, постійні витрати 300, змінні витрати 10, ціна 25.

У точці беззбитковості лінія доходів перетинає і йде вище лінії загальних (валових) витрат, лінія прибутку перетинає 0 - переходить із зони збитків в зону прибутку.

Графік 2. Точка беззбитковості при збільшенні постійних витрат

збільшимо постійні витрати до 600 одиниць, змінні витрати 10, ціна 25.

Як видно на графіку, точка беззбитковості дорівнює 40. Лінія загальних витрат пересунулася вгору, її нахил не змінився, збільшилася різниця між маржинальним доходом і прибутком.

Графік 3. Точка беззбитковості при збільшенні змінних витрат

тепер збільшимо змінні витрати до 20 одиниць, постійні витрати 300, ціна 25.

Як видно на графіку, точка беззбитковості дорівнює 60. У порівнянні з графіком 1 збільшився нахил лінії загальних витрат, лінія доходу наздоганяє її тільки на 60, нахил лінії прибутку зменшився, вона росте повільніше.

Графік 4. Точка беззбитковості при зменшенні ціни

Зменшимо ціну до 20 одиниць, постійні витрати 300, змінні витрати 10.

Як видно на графіку, точка беззбитковості дорівнює 30. У порівнянні з графіком 1 зменшився нахил лінії доходу і лінії прибутку, у зв'язку зі зменшенням ціни вони ростуть повільніше.

Точка беззбитковості залежить від трьох параметрів - постійних витрат, змінних витрат і ціни. У наших прикладах ми кожен раз міняли тільки один параметр в порівнянні з вихідним варіантом.

На практиці цікавить поведінка точки беззбитковості при зміні декількох параметрів, наприклад, як компенсувати збільшення змінних витрат збільшенням ціни або зменшенням постійних витрат. Для швидкого розрахунку варіантів і оцінки впливу різних співвідношень витрат і цін зручно використовувати електронні таблиці Excel.

Крім того, за наведеними формулами точка беззбитковості розраховується для підприємства в цілому або для деякого усередненого товару. Щоб зробити розрахунок для кожного товару, треба знати яка частка постійних витрат припадає на кожен з товарів. Якщо товарів багато, розрахунок точок беззбитковості окремо по кожному товару перетворюється на складне завдання, що вимагає великого обсягу обчислень.

style = "center">

Точка беззбитковості, формула розрахунку, графіки

Точка беззбитковості визначає, яким повинен бути обсяг продажів для того, щоб підприємство могло покрити всі свої витрати, не отримуючи прибутку. Як далеко підприємство від точки беззбитковості показує Запас фінансової міцності .

Формула розрахунку точки беззбитковості

Для розрахунку точки беззбитковості треба розділити витрати на дві складові:

позначення:

В - виручка від продажів. Рн - обсяг реалізації в натуральному вираженні. Зпер - змінні витрати. З пост - постійні витрати. Ц - ціна за шт. ЗСпер - середні змінні витрати (на одиницю продукції). ТВД - точка беззбитковості в грошовому вираженні. ТБН - точка беззбитковості в натуральному вираженні.

Формула розрахунку точки беззбитковості в грошовому вираженні:

(В рублях, доларах і т.п.)

ТВД = В * З пост / (В - Зпер)

Формула розрахунку точки беззбитковості в натуральному вираженні:

(В штуках, кілограмах, метрах і т.п.)

ТБН = З пост / (Ц - ЗСпер)

Покажемо на графіках як поводиться точка беззбитковості при зміні структури витрат і цін. Будемо розглядати точку беззбитковості в натуральному вираженні. Витрати і ціни будемо висловлювати в деяких умовних одиницях.

Розрахунки і графіки зроблені в Excel.

style = "center">

Графік 1. Точка беззбитковості в початковому варіанті

На наведеному нижче графіку точка беззбитковості ТБН = 20 штук, постійні витрати 300, змінні витрати 10, ціна 25.

У точці беззбитковості лінія доходів перетинає і йде вище лінії загальних (валових) витрат, лінія прибутку перетинає 0 - переходить із зони збитків в зону прибутку.

Графік 2. Точка беззбитковості при збільшенні постійних витрат

збільшимо постійні витрати до 600 одиниць, змінні витрати 10, ціна 25.

Як видно на графіку, точка беззбитковості дорівнює 40. Лінія загальних витрат пересунулася вгору, її нахил не змінився, збільшилася різниця між маржинальним доходом і прибутком.

Графік 3. Точка беззбитковості при збільшенні змінних витрат

тепер збільшимо змінні витрати до 20 одиниць, постійні витрати 300, ціна 25.

Як видно на графіку, точка беззбитковості дорівнює 60. У порівнянні з графіком 1 збільшився нахил лінії загальних витрат, лінія доходу наздоганяє її тільки на 60, нахил лінії прибутку зменшився, вона росте повільніше.

Графік 4. Точка беззбитковості при зменшенні ціни

Зменшимо ціну до 20 одиниць, постійні витрати 300, змінні витрати 10.

Як видно на графіку, точка беззбитковості дорівнює 30. У порівнянні з графіком 1 зменшився нахил лінії доходу і лінії прибутку, у зв'язку зі зменшенням ціни вони ростуть повільніше.

Точка беззбитковості залежить від трьох параметрів - постійних витрат, змінних витрат і ціни. У наших прикладах ми кожен раз міняли тільки один параметр в порівнянні з вихідним варіантом.

На практиці цікавить поведінка точки беззбитковості при зміні декількох параметрів, наприклад, як компенсувати збільшення змінних витрат збільшенням ціни або зменшенням постійних витрат. Для швидкого розрахунку варіантів і оцінки впливу різних співвідношень витрат і цін зручно використовувати електронні таблиці Excel.

Крім того, за наведеними формулами точка беззбитковості розраховується для підприємства в цілому або для деякого усередненого товару. Щоб зробити розрахунок для кожного товару, треба знати яка частка постійних витрат припадає на кожен з товарів. Якщо товарів багато, розрахунок точок беззбитковості окремо по кожному товару перетворюється на складне завдання, що вимагає великого обсягу обчислень.

style = "center">