Правове виховання молодших школярів

Завдання педагогіки завжди полягала в тому, щоб виховати доброго, розумного, сильного і чесного людини Завдання педагогіки завжди полягала в тому, щоб виховати доброго, розумного, сильного і чесного людини. Формування людської особистості відбувається в початковій школі . Велику роль в цьому процесі відіграє правове виховання молодших школярів, що сприяє формуванню правової культури особистості. Найважливіші завдання школи полягають у тому, щоб знайомити дітей з основами російського конституційного ладу, формувати у них громадянськість і патріотизм.

Однак вчителю необхідно пам'ятати про те, що йому доведеться зіткнутися з деякими перешкодами: з труднощами сприйняття хлопцями юридичних понять і термінів через недостатнє розвитку абстрактного мислення, з необхідністю «переводити» їх на зрозумілий дітям мову.

Саме тому першорядне значення має строгий відбір правової інформації для учнів початкових класів та її адаптація. Педагог повинен враховувати те, що в молодших класах правове виховання не може носити самостійний характер, а є органічним продовженням морального виховання.

Якщо з середніми і старшими школярами проводяться бесіди, лекції та диспути, то для учнів початкових класів більше підійдуть ігрові форми. При знайомстві дітей з державними символами України можна провести гру-подорож. На цьому занятті діти розглядають репродукції творів художників, історичні пам'ятники і архітектурні ансамблі. Така гра не тільки розвиває пізнавальний інтерес, але також сприяє виникненню відчуття зв'язку з історією нашої країни. Одночасно з цим закріплюються знання і вміння в області правових норм.

При розмові про права людини можна провести гру під назвою «Заборонні і дозволяють знаки поведінки». Для організації цієї гри виготовляються картинки, за допомогою яких демонструються позитивні і негативні моделі поведінки: висловлення власної думки, заволодіння чужим майном, жорстоке поводження з дітьми. Завдання школярів - вибрати ті моделі поведінки, які вони вважають позитивними.

Знання, отримані на заняттях з правового виховання молодших школярів, підвищують упевненість в собі і при цьому вчать цінувати і поважати віру, працю і досвід наших предків. Таким чином, виховуються патріоти, зберігається наступність поколінь, примножуються минулі досягнення країни.