Виписка з ЕГРІП: способи отримання + зразки документів

 1. 1. Що таке виписка з ЕГРІП і для чого вона потрібна?
 2. 2. Які відомості про ІП містяться в ЕГРІП?
 3. 3. Внесення змін до ЕГРІП
 4. 4. Види виписок з ЕГРІП
 5. 5. Як замовити виписку з ЕГРІП: 3 доступних способу
 6. Спосіб 1 - Через відділення ИФНС
 7. Спосіб 2 - Через сторонні організації
 8. Спосіб 3 - Онлайн через офіційний сайт ИФНС (онлайн виписка)
 9. 6. Скільки коштує виписка з ЕГРІП?
 10. 7. Термін отримання і термін дії виписки з ЕГРІП

Вітаю Вас, шановний (а) колего! На цей раз мова піде про виписку з ЕГРІП. У цій статті ми детально поговоримо про те, яка інформація міститься у виписці з ЕГРІП, а також про те, які способи її отримання на сьогоднішній день існують. Після вивчення цієї статті, ви будете знати все про оформлення та отримання виписки з ЕГРІП. Даний матеріал буде корисний в першу чергу новоспеченим підприємцям, які тільки починають займатися власною справою.

Вітаю Вас, шановний (а) колего

зміст:

1. Що таке виписка з ЕГРІП і для чого вона потрібна?
2. Які відомості про ІП містяться в ЕГРІП?
3. Внесення змін до ЕГРІП
4. Види виписок з ЕГРІП
5. Як замовити виписку з ЕГРІП: 3 доступних способу
Спосіб 1 - Через відділення ИФНС
Спосіб 2 - Через сторонні організації
Спосіб 3 - Онлайн через офіційний сайт ИФНС (онлайн виписка)
6. Скільки коштує виписка з ЕГРІП?
7. Термін отримання і термін дії виписки з ЕГРІП

1. Що таке виписка з ЕГРІП і для чого вона потрібна?

Перш ніж розглядати поняття виписка з ЕГРІП, давайте дамо розшифровку абревіатурі ЕГРІП.

ЕГРІП - це єдиний державний реєстр індивідуальних підприємців, сформований Федеральною податковою службою. В даному реєстрі зберігається вся інформація про зареєстровані індивідуальних підприємців Російської Федерації, в тому числі і припинили свою діяльність.

Виписка з ЕГРІП - незамінний документ для ведення бізнесу. Він може знадобиться для участі в тендерах, як державних, так і комерційних.

Також виписка з ЕГРІП може знадобиться для участі в судових розглядах, завіренні нотаріусом установчих документів, оформленні кредитів, для підтвердження наявності чинного ІП та інших випадків, які не суперечать законодавству Російської Федерації.

Свідченням про внесення запису до ЕГРІП і є виписка.

2. Які відомості про ІП містяться в ЕГРІП?

Виписка з ЕГРІП буває звичайна і розширена. У звичайній виписці містяться повні відомості про індивідуальний підприємця, крім особистих персональних даних, таких як: адреса прописки, контактний номер телефону, паспортні дані, відомості про розрахункові рахунки, адреса місця знаходження. В іншому обидві виписки містять такі відомості:

 • П.І.Б. індивідуального підприємця;
 • Підлога;
 • ІПН;
 • ІН;
 • Дата і місце реєстрації;
 • Реєструючий податковий орган;
 • Дата реєстрації як ІП;
 • Дата припинення діяльності як ІП;
 • Перелік внесених змін до ЕГРІП і дата внесення таких змін;
 • Перелік класифікаторів видів діяльності;
 • Наявність ліцензій тощо

3. Внесення змін до ЕГРІП

Всі зміни, які спрямовані на зміну діяльності індивідуального підприємця підлягають обов'язковій державній реєстрації та внесення змін до ЕГРІП. Даний момент регулюється статтею 22.2 Федерального закону № 129-ФЗ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців" від 08.08.2001 р Вона говорить наступне:

"Стаття 22.2. Порядок внесення змін до відомостей про індивідуальний підприємця, які містяться в єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців

1. Для внесення змін до відомостей про індивідуальний підприємця, які містяться в єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців, в реєструючий орган представляються:

а) підписану заявником заяву про внесення до єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців змін за формою, затвердженою уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади;

б) копія документа, що підтверджує зміну раніше внесених до єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців відомостей про індивідуальний підприємця;

в) довідка про наявність чи відсутність судимості та (або) факту кримінального переслідування або про припинення кримінального переслідування за реабілітуючими підставами, видана фізичній особі, яка реєструється як індивідуального підприємця, в порядку та за формою, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері внутрішніх справ (у разі, якщо ця фізична особа має намір здійснювати опр еделенние види підприємницької діяльності в сфері освіти, виховання, розвитку неповнолітніх, організації їх відпочинку та оздоровлення, медичного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування, в сфері дитячо-юнацького спорту, культури і мистецтва за участю неповнолітніх, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України). Зазначений документ подається щодо міжвідомчої запитом реєструючого органу федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері внутрішніх справ, в порядку і в терміни, які встановлені Урядом Російської Федерації;

г) рішення комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав, створеної вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, про допуск до підприємницької діяльності в сфері освіти, виховання, розвитку неповнолітніх, організації їх відпочинку та оздоровлення, медичного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування , в сфері дитячо-юнацького спорту, культури і мистецтва за участю неповнолітніх (у разі, якщо стосовно цієї фізичної особи прийнято таке рішення в Відповідно до абзацу третього пункту 4 статті 22.1 справжнього Федерального закону).

2. Подання документів для внесення до єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців змін, що стосуються відомостей про індивідуальний підприємця, здійснюється в порядку, передбаченому статтею 9 цього Закону. При цьому вірність копії документа, що підтверджує зміну раніше внесених до єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців відомостей про індивідуальний підприємця, повинна бути засвідчена в нотаріальному порядку, за винятком випадку, якщо заявник подає її в реєструючий орган безпосередньо і представляє одночасно для підтвердження вірності зазначеної копії відповідний документ в оригіналі. Даний оригінал повертається заявнику при видачі реєструючим органом передбаченої пунктом 3 статті 9 цього Закону розписки.

3. Внесення до єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців змін, що стосуються відомостей про індивідуальний підприємця, здійснюється в терміни, передбачені статтею 8 цього Закону.

4. У разі внесення змін до відомостей про індивідуальний підприємця в зв'язку зі зміною їм місця проживання реєструючий орган вносить до єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців відповідний запис і пересилає реєстраційну справу до реєструючого органу за новим місцем проживання індивідуального підприємця.

5. Не допускається внесення до єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців змін, що стосуються відомостей про індивідуальний підприємця, пов'язаних зі зміною кодів за ЄДРПОУ видів економічної діяльності, в разі, якщо індивідуальний підприємець має намір здійснювати окремі види діяльності, зазначені в підпункті «в» пункту 1 цієї статті, і має або мав судимість, піддавався кримінальному переслідуванню (за винятком випадків, якщо кримінальне переслідування відносно да ного індивідуального підприємця припинено за реабілітуючими підставами) за вчинення злочину проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності особи (за винятком незаконного госпіталізації в медичну організацію, що надає психіатричну допомогу в стаціонарних умовах, та наклепу), статевої недоторканності і статевої свободи особистості, проти сім'ї та неповнолітніх, здоров'я населення і суспільної моралі, основ конституційного ладу і безпеки держави, миру і безпеки человеч єства, громадської безпеки або має незняту або непогашену судимість за інші умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Допускається внесення до єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців змін, що стосуються відомостей про індивідуальний підприємця, пов'язаних зі зміною кодів за ЄДРПОУ видів економічної діяльності, в разі, якщо індивідуальний підприємець має намір здійснювати окремі види діяльності, зазначені в підпункті «в» пункту 1 цієї статті, і мав судимість за вчинення злочинів невеликої тяжкості та злочинів середньої тяжкості проти життя і здоров'я, волі, честі та дос тоінств особистості (за винятком незаконного госпіталізації в медичну організацію, що надає психіатричну допомогу в стаціонарних умовах, та наклепу), сім'ї та неповнолітніх, здоров'я населення і суспільної моралі, основ конституційного ладу і безпеки держави, миру і безпеки людства, проти громадської безпеки, а також в разі, якщо кримінальне переслідування відносно його за звинуваченням у скоєнні цих злочинів припинено за нереабілітуючими підставами, при наявності рішення кому СЗШІ у справах неповнолітніх і захисту їх прав, створеної вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, про допуск до підприємницької діяльності в сфері освіти, виховання, розвитку неповнолітніх, організації їх відпочинку та оздоровлення, медичного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування, в сфері дитячо-юнацького спорту, культури і мистецтва за участю неповнолітніх ".

Таким чином, після подачі заяви про внесення змін до ЕГРІП, податковий орган зобов'язаний протягом 5-ти робочих днів внести дані зміни і видати вам або відправити поштою копію листа. У момент подачі заяви вам зобов'язані видати розписку про прийняті документах з датою, підписом прийняв фахівця і опис наданих вами документів.

Також рекомендую вам подивитися коротке відео про те, як заповнюється заява про внесення змін до ЕГРІП:

4. Види виписок з ЕГРІП

Види виписок з ЕГРІП

Виписка з ЕГРІП буває декількох видів:

 • Звичайна і розширена;
 • Електронна і фізична (на паперовому носії);
 • Електронна виписка може бути простою (не мати юридичної сили і носити інформативний характер) і завіреної ЕП (електронним підписом), що накладає на неї юридичну силу і вона має статус фізичної, завіреної податковим органом.

Тепер давайте більш детально розглянемо кожен вид виписок з ЕГРІП.

Звичайна виписка, як ми вже говорили вище, містить загальнодоступні відомості і отримати її може будь-яка фізична або юридична особа за запитом до податкового органу або самостійно через інтернет.

Звичайна виписка, на відміну від розширеної, не містить персональних відомостей про індивідуальний підприємця таких як: адреса прописки і місця знаходження, контактний телефон, відомості про розрахункові рахунки. Такого роду виписку можна використовувати для перевірки контрагентів, партнерів і роботодавців, для надання в різні відомства, де не потрібно розширений документ.

Розширену виписку з ЕГРІП може замовити і отримати тільки індивідуальний підприємець і тільки "на себе". У ній містяться конфіденційні відомості, такі як перелік розрахункових рахунків, оформлених на ІП, паспортні дані індивідуального підприємця, контактні телефони, адреси реєстрації та місця знаходження. Така виписка може знадобитися для включення в пакет документів на участь в тендерах, судових процесах і ін.

Електронна виписка буває двох видів: проста і завірена ЕП.

Просту виписку ви можете отримати на сайті податкової налог.ру, не заходячи в особистий кабінет, а також через будь-яку комерційну організацію, яка надає такого роду послуги. Єдиний момент може полягати в тому, що такого роду виписка буде платною і її отримання може зайняти якийсь час, але про способи отримання ми поговоримо нижче в статті.

Електронна виписка з ЕГРІП, завірена ЕП має повноправний статус юридичного документа, може бути роздрукована і надана нотаріусу для засвідчення. Про те, що таке ЕП і як її отримати, можна дізнатися в цієї статті . Таку виписку можна отримати в особистому кабінеті на офіційному сайті податкової служби налог.ру.

5. Як замовити виписку з ЕГРІП: 3 доступних способу

Як замовити виписку з ЕГРІП: 3 доступних способу

"Як отримати виписку з ЕГРІП для ІП?" Або "Де взяти виписку з ЕГРІП для ІП?" - досить часто задають питання, тому постараюся їх розкрити в повній мірі.

Замовити виписку з ЕГРІП можна трьома способами: звернутися в територіальний податковий орган, через сторонню комерційну організацію, онлайн за допомогою офіційного сайту Федеральної податкової служби. Пропоную більш детально розглянути кожен спосіб отримання і терміни отримання виписки з ЕГРІП.

Спосіб 1 - Через відділення ИФНС

Виписку з ЕГРІП можна отримати в податковій. Даний спосіб найпоширеніший. Ви звертаєтеся із заявою до податкового органу. У заяві вказуєте П.І.Б. індивідуального підприємця, ІПН, ІН, регіон реєстрації, а також причину запиту виписки та / або місце вимоги. У випадку з розширеною випискою прикладаєте копії установчих документів.

Протягом 5-ти робочих днів отримуєте виписку з ЕГРІП прошиту і пронумеровану, завірену штампом податкової. Є терміновий варіант виписки, яка видається протягом 24-х годин, вона є платною. Про те, скільки коштує замовити виписку з ЕГРІП, ми поговоримо нижче в даній статті.

Важливо знати, що в Єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців містяться відомості про всі зареєстровані в Російській Федерації ІП, в тому числі і про які припинили свою діяльність.

У разі якщо запитувані вами відомості про ІП податкової не знайдені, дану інформацію пропишуть в повідомленні.

Спосіб 2 - Через сторонні організації

Даний спосіб підійде, якщо ви хочете дізнатися інформацію про контрагентів, роботодавця, партнерах і т.д. Таким способом можна замовити виписку, як в електронному форматі через Інтернет або особисто звернутися у відповідну організацію. Важливо знати, що дана послуга буде платною.

Термін підготовки документа варіюється від 2-х годин до декількох днів. Важливо вибрати перевірену організацію або сайт, почитати заздалегідь відгуки. У разі якщо ви замовляєте виписку через Інтернет, вам можуть запропонувати доставити паперовий варіант кур'єром, це буде коштувати на порядок дорожче електронного варіанту.

Спосіб 3 - Онлайн через офіційний сайт ИФНС (онлайн виписка)

Найпростіший і швидкий спосіб отримання виписки з ЕГРІП - онлайн безкоштовно через офіційний сайт Федеральної податкової служби налог.ру. Даним методом можна скачати виписку з ЕГРІП безкоштовно.

Є два способи отримання виписки через офіційний сайт: через особистий кабінет із застосуванням ЕП або за посиланням - //egrul.nalog.ru/.

Перший варіант більш складний, тому що вам необхідно мати доступ в особистий кабінет на сайті налог.ру. Логіном буде ІПН індивідуального підприємця, а за паролем необхідно звернутися в територіальний податковий орган з копіями установчих документів та заявою.

Перелік документів для отримання пароля може залежати від регіону, тому раджу вам спочатку уточнити про необхідні для надання документах. Особистий кабінет на сайті податкової - це не тільки простота отримання відомостей з ЕГРІП, також легко подавати електронну звітність, заплатити податки, не виходячи з дому чи офісу, дізнатися заборгованості, пені та штрафи, налаштувати повідомлення податкового календаря і багато іншого. Дуже зручний безкоштовний сервіс, який значно скоротить ваш час і час ваших співробітників, а також дозволить оперативно отримувати всю необхідну інформацію, не стоячи при цьому в чергах.

Також для замовлення виписки з ЕГРІП вам буде потрібно ключ ЕП (електронного підпису). Далі процедура замовлення виписки, досить-таки, проста. Зайшовши в особистий кабінет, клікаєте "замовити виписку з ЕГРІП" і потім прямуєте інструкції. Виписка генерується близько 10-ти секунд. Такий документ, завірений ЕП має повну юридичну силу, його можна роздрукувати і / або завірити в нотаріуса.

Другий варіант простіший, але варто зауважити, що така виписка з ЕГРІП не має юридичної сили і носить чисто інформативний характер.

В даному варіанті також досить прості кроки. Переходьте за посиланням //egrul.nalog.ru/ або заходьте на головну сторінку налог.ру, заповнюєте форму для ІП (СФГ), вводите перевірочні символи і клікаєте пошук.

Протягом декількох секунд система видасть перелік індивідуальних підприємців, які відповідають вашому запиту. Далі вибираєте потрібний варіант, клікаєте по П.І.Б. і проводиться автоматичне скачування файлу в форматі pdf. Якщо у вас на пристрої не підтримується скачування файлів такого типу, тоді він просто відкриється в новому вікні браузера.

6. Скільки коштує виписка з ЕГРІП?

Скільки коштує виписка з ЕГРІП

Вартість залежить від способу запиту, терміновості і регіону.

У разі якщо ви замовляєте виписку через ФНС, тоді вона буде безкоштовна, але якщо документ вам знадобився терміново, доведеться заплатити державне мито порядку 200-600 рублів залежно від регіону.

Замовити виписку з ЕГРІП через сайт податкової також обійдеться вам безкоштовно.

У комерційних організаціях вартість варіюється від 500 рублів до 1000. Якщо вам буде потрібно доставка кур'єром, додайте ще 50%, а то і 100% вартості (також залежить від регіону). За терміновість в комерційних фірмах теж доведеться доплатити.

7. Термін отримання і термін дії виписки з ЕГРІП

Термін отримання і термін дії виписки з ЕГРІП

Терміни отримання виписки з ЕГРІП залежать від способу отримання. Звернувшись в ФНС, ви будете чекати 5-ть робочих днів. Якщо доплатите за терміновість, тоді 2 години.

Якщо ви оформите виписку через сайт податкової (не важливо, яким способом), то дана процедура займе у вас не більше 10 хвилин.

У випадку з комерційними спеціалізованими компаніями терміни варіюються від 2-х годин до декількох днів. Також в разі якщо ви плануєте замовити доставку кур'єром - це послуга додасть час очікування.

Що ж стосується термінів дії виписки, то все залежить від місця вимоги. Якщо виписка з ЕГРІП потрібна вам для формування пакету документів для участі в тендерах, тоді термін її дії буде складати - 6 місяців, якщо інші умови не прописані Замовником в документації.

Якщо виписка знадобилася для судового провадження, тоді її термін становитиме 6 місяців.

Для відкриття банківського рахунку - від 10-ти діб і більше в залежності від вимог банку.

Підводячи підсумок можна сказати, що виписка з ЕГРІП - це документ, що підтверджує факт наявності у фізичної особи статусу чинного індивідуального підприємця.

На сьогодні це все. Сподіваюся, що тепер ви зможете самостійно замовити виписку з ЕГРІП, коли це вам буде потрібно. Бажаю вам удачі і до зустрічі в нових статтях.

PS: Якщо вам сподобалася стаття, то підтримайте її своїми лайками і посиланнями в соціальних мережах.

1. Що таке виписка з ЕГРІП і для чого вона потрібна?
2. Які відомості про ІП містяться в ЕГРІП?
6. Скільки коштує виписка з ЕГРІП?
1. Що таке виписка з ЕГРІП і для чого вона потрібна?
2. Які відомості про ІП містяться в ЕГРІП?
6. Скільки коштує виписка з ЕГРІП?
1. Що таке виписка з ЕГРІП і для чого вона потрібна?
2. Які відомості про ІП містяться в ЕГРІП?
Або "Де взяти виписку з ЕГРІП для ІП?
6. Скільки коштує виписка з ЕГРІП?