«Один випадок з практики страхових суперечок: відмова у виплаті страхового відшкодування по КАСКО»

  1. Відмова у виплаті страхового відшкодування була мотивована Страховиком таким чином:
Замовити судове представництво в арбітражних і районних судах Замовити

Наша юридична фірма має багатий досвід ведення справ у спорах зі страховими компаніями. У даній статті розглядається один з випадків, коли страхова компанія відмовила застрахованій особі у виплаті страхового відшкодування по КАСКО.

Відмова у виплаті страхового відшкодування була мотивована Страховиком таким чином:

Згідно з поданими документами органів ГИБДД, заподіяння шкоди транспортному засобу Mitsubishi Lancer, д / н Е 796 МН 71, що належить Чернушкіну А.Н. на праві власності, відбулося в результаті того, що Чернушкін А.Н. не впорався з рульовим керуванням автомобілем ВАЗ 21063 д / н Н 453 КО 71, що належить Чернушкіну А.Н. на праві власності, і зробив наїзд на транспортний засіб Mitsubishi Lancer, д / н Е 796 МН 71. В результаті ДТП виникла громадянська відповідальність водія Чернушкіна О.Н перед Чернушкіним А.Н., тобто перед самим собою.

Відповідно до статті 413 Цивільного Кодексу України зобов'язання припиняється збігом боржника і кредитора в одній особі.

Відповідно до статті 963 Цивільного Кодексу РФ Страховик звільняється від виплати страхового відшкодування за договором майнового страхування в слідстві грубої необережності страхувальника Відповідно до статті 963 Цивільного Кодексу РФ Страховик звільняється від виплати страхового відшкодування за договором майнового страхування в слідстві грубої необережності страхувальника.

З огляду на вищевикладене, Тульський філія ВАТ «ТСК» не знайшов правових підстав для визнання події страховим випадком і виробництва страхової виплати.

Ми не погодилися з даними відмовою у виплаті йому страхового відшкодування, мотивуючи свою позицію наступним:

Відповідно до статті 963 Цивільного Кодексу РФ, на яку посилався Відповідач, Страховик звільняється від виплати страхового відшкодування або страхової суми, якщо страховий випадок настав внаслідок наміру страхувальника, вигодонабувача або застрахованої особи.

Законом можуть бути передбачені випадки звільнення страховика від виплати страхового відшкодування за договорами майнового страхування при настанні страхового випадку внаслідок грубої необережності страхувальника або вигодонабувача.

Страховик не звільняється від виплати страхового відшкодування за договором страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди життю або здоров'ю, якщо шкода заподіяна з вини відповідального за нього особи (п. 2 ст. 963 ЦК України).

Страховик не звільняється від виплати страхової суми, яка за договором особистого страхування підлягає виплаті в разі смерті застрахованої особи, якщо його смерть настала внаслідок самогубства і до цього часу договір страхування діяв вже не менше двох років (п. 3 ст. 963 ЦК України).

Статтею 265 Кодексу торгового мореплавання Російської Федерації від 30.04.1999 № 81-ФЗ передбачено випадок звільнення страховика від виплати страхового відшкодування за договорами майнового страхування при настанні страхового випадку внаслідок грубої необережності страхувальника або вигодонабувача. Так як Кодекс торговельного мореплавства не регулює розглянуті правовідносини, то застосуванню підлягає абз. 1 п. 1 ст. 963 ГК РФ, згідно з якою страховик звільняється від виплати страхового відшкодування або страхової суми, якщо страховий випадок настав внаслідок наміру страхувальника, вигодонабувача або застрахованої особи.

У довідці про дорожньо-транспортну пригоду від 4 листопада 2009 року, яка була представлена ​​Страховику, зазначено, що водій автомобіля ВАЗ 21063 д / н Н 453 КО 71 не впорався з керуванням, не впевнився в безпеці маневру, в результаті чого скоїв наїзд на транспортний засіб Mitsubishi Lancer, д / н Е 796 МН 71. У довідці про ДТП від 4.11.2009 року відсутня висновок про наявність умислу Чернушкіна А.Н. в скоєнні наїзду на транспортний засіб Mitsubishi Lancer. Доказів наявності такого наміру Страховик не представив через відсутність самого наміру. В силу чого Страховик у відмові № 3617 від 19 листопада 2009 року був змушений послатися на факт грубої необережності страхувальника.

Груба необережність страхувальника не може бути підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування, так як вона не вказана в якості такої підстави в статті 963 Цивільного Кодексу РФ.

Відповідач в свою відмову № 3617 від 19 листопада 2009 року в обґрунтування своєї правової позиції також послався на норму статті 413 Цивільного Кодексу РФ, згідно з якою зобов'язання припиняється збігом боржника і кредитора в одній особі.

Норма статті 413 Цивільного Кодексу РФ не може бути застосована в даному випадку в силу наступних обставин:

Страховий поліс № 0974A VLZ00332 підтверджує висновок Сторонами Договору страхування засобів наземного транспорту і додаткового устаткування, встановленого на ньому, на умовах Правил страхування засобів наземного транспорту ВАТ «Військово-страхова компанія» від 17 Страховий поліс № 0974A VLZ00332 підтверджує висновок Сторонами Договору страхування засобів наземного транспорту і додаткового устаткування, встановленого на ньому, на умовах Правил страхування засобів наземного транспорту ВАТ «Військово-страхова компанія» від 17.10.2003 р, що є невід'ємною частиною Договору.

За своєю правовою природою, укладений Сторонами Договір (АВТОКАСКО) є договором страхування майна (ст. 930 ЦК України). За договором страхування майна страхується ризик втрати (загибелі), недостачі або пошкодження певного майна (подп. 1 п. 2 ст. 929 ЦК України). Майно може бути застраховане за договором страхування на користь особи (страхувальника або вигодонабувача), має заснований на законі, іншому правовому акті або договорі інтерес у збереженні цього майна (п. 1 ст. 930 ЦК України).

Вигодонабувачем називається то особа, з якою страховик повинен виплатити страхове відшкодування. З норми ст. 930 ГК РФ слід, що вигодонабувачем може бути сам страхувальник або третя особа.

Отже, страховим випадком за договором страхування майна на користь його власника є будь-яка втрата або пошкодження майна, так як будь-яка втрата або пошкодження майна заподіює його власнику збитки. В силу чого, за договором страхування майна не можливо збіг боржника (Страхувальника) і кредитора (вигодонабувача) в одній особі.

Застраховане майно - автомобіль Mitsubishi Lancer 1.6 - був придбаний страхувальником за договором купівлі-продажу № 168 від 22 березня 2007 роки за 439 688 рублів, з яких 300 000 рублей за рахунок позикових коштів за кредитним договором № 621 / 0445-000227 від 20.03.2007 року, забезпеченого договором поруки № 621 / 0445-000227-П01 від 20.03.2007 року та договором про заставу № 621 / 0445-000227-з01 від 20.03.2007 року. Автомобіль Mitsubishi Lancer 1.6 знаходиться в заставі у Банку ВТБ 24 (закрите акціонерне товариство). Таким чином, страхувальник має заснований на законі інтерес в збереженні цього майна.

Відповідно до ст. 309 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу.

При цьому ст. 310 ГК РФ не допускає односторонньої відмови від виконання зобов'язання.

Стосовно до відносин, що випливають з договорів страхування, виникнення у страховика зобов'язань перед страхувальником щодо здійснення страхової виплати обумовлено настанням передбаченого в договорі події - страхового випадку (ст. 929 ЦК України).

Згідно з пп. 2 п. 2 ст. 942 ГК РФ, страховим випадком є ​​подія, про характер якого і в разі настання якого, сторони дійшли згоди.

В силу п. 2 ст. 9 Закону Російської Федерації "Про організацію страхової справи в Російській Федерації" від 27.11.1992 р № 4015-1 (з наступними змінами), страховим випадком є ​​вчинилося подія, передбачена договором страхування або Законом, з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити страхову виплату страхувальнику, застрахованій особі, вигодонабувачу або іншим третім особам.

Матеріалами справи настання страхового випадку підтверджується, що тягне за собою обов'язок Тульського філії ВАТ «ТСК» виплатити страхове відшкодування в розмірі вартості відновлювального ремонту автомобіля, який встановлений ремонт-калькуляцією № 01017/22 від 09.12.2009 року, складеної ТзОВ "Автокласс Колор" (Акт № 00005557 від 09.12.2009 року).

З ремонт-калькуляції № 01017/22 від 09.12.2009 року випливає, що сума заподіяної шкоди автомобілю Mitsubishi Lancer 1.6 становить 38 419 рублів, розмір встановленого збитку відповідачем не оспорюється.

Мировий суддя судової ділянки № 76 Центрального району м Тули Воєводіна Ю.Н повністю визнала правомірність нашої позиції, справа була виграна.

Автор статті: юрист «Правового бюро« трибун »Миронов А.В.

Юридична фірма «Правове бюро« трибун ». Всі права захищені.

До списку статей