Рішення Верховного суду України по депозитах. Штрафи банків за несвоєчасне повернення депозитів Судова практика по депозитах

Українські вкладники отримали додатковий інструмент для захисту своїх фінансових прав, які порушувалися в період кризи Українські вкладники отримали додатковий інструмент для захисту своїх фінансових прав, які порушувалися в період кризи. Верховний суд постановив, що всі банки зобов'язані виплачувати відсотки не тільки за термін дії депозитних договорів, а й за весь період прострочення, якщо кошти не були повернуті вчасно. Юристи кажуть, що тепер сотні тисяч вкладників, озброївшись цим судовим рішенням, можуть гарантовано отримати втрачений прибуток.

Вкладники, які постраждали від безкоштовного використання банками їхніх грошей, отримали інструмент для стягнення компенсації за недоотримані відсотки. Верховний суд (ВС) вчора оприлюднив своє рішення, прийняте 29 травня, згідно з яким банки зобов'язані виплачувати вкладникам відсотки за залученими коштами за весь термін їх використання, в тому числі і за період, що минув після закінчення депозитного договору. Суд прийшов до такого твердження, керуючись ст. +1061 Цивільного кодексу, яка вимагає від банків нараховувати відсотки за вкладом за весь період з моменту отримання грошей клієнта до їх фактичного повернення або списання з депозитного рахунку з інших причин. Незважаючи на те що ця норма містилася в Цивільному кодексі, суди на свій розсуд приймали взаємовиключні рішення - ставали то на бік вкладників, то на бік банків.

Завдяки активності банку "Надра" цією проблемою зацікавився ВС. Всього за півтора місяці судді розібралися в правових колізіях двох розглядів банку "Надра" з вкладниками. В обох випадках клієнти розмістили в установі строкові депозити 10 жовтня 2008 року, відразу після появи перших проблем в установі. У першому випадку клієнт вніс 803 тис. Грн на рік, у другому - два клієнти внесли по 1,1 млн грн на півроку. В обох епізодах після завершення терміну дії договорів банк не повернув ні вклади, ні відсотки по ним. Вкладники тільки за рішенням судів отримали назад гроші, хоча банк не виплатив їм відсотки за користування коштами після закінчення депозитного договору. У першому випадку затримка склала 1,5 місяця, у другому - 8,5.

У банку "Надра" не захотіли виплачувати вкладникам відсотки за прострочення, але Вищий спецсуд з розгляду цивільних і кримінальних справ прийняв у цих справах два протилежних рішення. У першому випадку він 7 листопада 2012 року відмовив вкладнику в отриманні відсотків за термін, що минув після закінчення дії договору. Єдине, що отримав вкладник, - це компенсація інфляційних втрат та пеня в 3% річних. У другому випадку той же суд 7 грудня минулого року відмовив уже банку "Надра" і залишив в силі судове рішення про необхідність виплати всіх відсотків. Судді визнали скаргу необґрунтованою та відмовили у відкритті касаційного провадження. ВС, вивчивши обидві справи, розставив крапки над i.

Як пояснюють у банку "Надра", проблеми виникли при перерахуванні грошей. "Договором, підписаним вкладником і банком" Надра ", було передбачено перерахування коштів з депозитного рахунку клієнта на поточний рахунок. При цьому відсотки повинні були виплачуватися за ставкою поточного рахунку, а не депозитного. Порушення відбулося в результаті прострочення перерахування банком грошових коштів з депозитного рахунку клієнта на поточний, процентна ставка по якому відрізнялася від депозитної, - говорить заступник директора юридичного департаменту банку "Надра" Наталія Сторожук.- Правильність нарахування банком "Надра" відсотків про ставками поточних рахунків із усіх на них коштів з депозитів не спростовували Верховним судом і не ставилася їм під сумнів ". Кількість вкладників, яким було прострочено виплати і не сплачені відсотки, в банку не розголошують.

Банки по-різному відображають цей момент в договорах. Не завжди гроші автоматично перераховуються на поточний рахунок, часто договори передбачають пролонгацію депозиту на умовах ставок, що діють в поточний момент, або дуже низьких ставок. Після прийняття Верховним судом такого рішення та оприлюднення його правової позиції у всіх постраждалих вкладників з'явився реальний шанс стягнути з банків гроші за прострочення по депозитах. Згідно ст. 360-7 Цивільного процесуального кодексу, рішення ВС, прийняте за результатами неоднакового використання касаційними судами ідентичних норм права, є обов'язковим для виконання всіма судами України і держорганами. Найбільше таких проблем виникало під час кризи у сотень тисяч вкладників проблемних банків, де працювали тимчасові адміністрації. Але і зараз установи не завжди вчасно повертають вклади.

Вимагати від банків сплати відсотків за прострочення по депозитах можуть практично всі постраждалі вкладники, навіть якщо вони не вимагали цього у банків раніше Вимагати від банків сплати відсотків за прострочення по депозитах можуть практично всі постраждалі вкладники, навіть якщо вони не вимагали цього у банків раніше. Термін позовної давності по таких справах становить три роки, однак громадяни можуть звертатися в суди для його відновлення, пояснює старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець. Юристи кажуть, що суди охоче погоджуються розглядати такі справи. Тому можна подати позов з вимогою нарахувати відсотки навіть на депозит, який був прострочений ще в 1990-і роки. "Банки користувалися грошима вкладників і не платили їм за це. Тепер громадяни можуть заявити, що тільки зараз дізналися про порушення своїх прав. Вони можуть звертатися до суду з позовом до будь-якого існуючого банку. Виняток становлять ті вкладники, які вже судилися з банками з приводу виплати відсотків за прострочення по депозитах. Для них термін позовної давності (через появу постанови Верховного суду .- "Комерсант") становить один рік, - пояснює Ростислав Кравець Також бувають випадки, коли банк нарешті повертає вкладнику депозит, але ін це вимагає розписку, що людина не має більше ніяких претензій ". У цьому випадку суд неможливий.

Банки, що стикалися у своїй практиці з проблемами повернення вкладів, неохоче коментують рішення суду. "Банк" Київ "в період рекапіталізації державою в липні 2009 року повернув гроші всім вкладникам, які висловили таке бажання. В подальшому повернення грошей за новоукладеними і пролонгованим депозитними договорами здійснювався відповідно до умов цих договорів, вчасно і в повному обсязі", - повідомили в банку "Київ". Загальна кількість постраждалих вкладників, яким повертали кошти із запізненням, невідомо. Юристи кажуть про мільйони клієнтів, але тільки частина з них судилося. Наприклад, в ліквідованому зараз Укрпромбанку кошти тримали 461 тис. Громадян. Тимчасова адміністрація була введена в установу 21 січня 2009 року, а повернення вкладів почався лише 23 листопада - через Родовід Банк.

Крім банків, вкладники можуть пред'являти претензії і до Фонду гарантування вкладів фізосіб. "Були випадки, коли термін депозиту завершувався, а ліквідація банку починалася тільки через якийсь час, лише тоді фонд починав виплачувати вкладникам депозити. Тепер громадяни можуть звертатися безпосередньо до фонду для отримання компенсацій за прострочення в рамках діючих на той момент лімітів компенсацій", - вважає Ростислав Кравець.

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ,
висловлена Верховним судом України при розгляді справи

№ 6-39цс13 від 29.05.2013г.

Відповідно до частини другої статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом .
Відповідно до частини першої статті 631 ЦК України строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки за договором.
Відповідно до частини першої статті 1058 ЦК України за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), яка зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.
Відповідно до частини п'ятої статті 1061 ЦК України відсотки на банківський вклад нараховуються від дня, наступного за днем ​​надходження вкладу в банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав.
Судами встановлено, що позивачі у день закінчення терміну дії договорів - 10 квiтня 2009, звернулися в банк із заявами про повернення банківських вкладів кожен, ніж показали свій намір припинити дію договорів.
У зв'язку з цим банк був зобов'язаний повернути вкладникам депозитні кошти з відсотками в термін закінчення дії договорів - 10 квiтня 2009, однак повернув кошти позивачам тільки 31 грудня 2009, чим порушив свої грошові зобов'язання.
При таких обставинах суд прийшов до правильного висновку про те, що з відповідача на користь позивачів підлягають стягненню відсотки за банківськими вкладами за прострочений термін до дня фактичного повернення коштів вкладникам, а також 3% річних і суму відповідно до індексу інфляції за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання на підставі частини другої статті 625 ЦК України.

джерело