Адміністративна відповідальність наймача: що змінилося в січні 2018 року. Шинкевич А.

  1. 31 січня 2018 року набули чинності зміни, внесені до КпАП. У статті розглянуто, як змінилася відповідальність...
  2. Нещасні випадки на виробництві
  3. Режим праці і відпочинку
  4. Про пенсійне забезпечення
  5. Щодо невиконання вимог і ненаданні документів
  6. Про штрафи

31 січня 2018 року набули чинності зміни, внесені до КпАП. У статті розглянуто, як змінилася відповідальність наймача за порушення вимог трудового законодавства.

Документ: Кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП).

Документ: Трудовий кодекс Республіки Білорусь (далі - ТК).

документ: Закон Республіки Білорусь від 08.01.2018 № 95-З «Про внесення змін і доповнень до Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення, Процесуально-виконавчий кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення».

КоАП містить велику кількість норм, що дозволяють залучити наймача до відповідальності за порушення обов'язків, встановлених ТК.

Набувши чинності зміни частково скасували покарання за окремі види порушень, а в деяких випадках, навпаки, збільшили розміри штрафів.

Прийом на роботу без документів

Наймач при прийомі на роботу для укладення трудового договору вимагає від працівника надати певний пакет документів, який встановлений законодавством ( ст. 54 ТК ). Прийом на роботу без документів, перелік яких міститься в ст. 26 ТК , не допускається.

За порушення цієї вимоги наймач піддавався штрафу в розмірі до 5 базових величин (БВ), а якщо допускав прийом працівника без потрібних документів повторно, протягом року, то розмір штрафу становив 10 БВ (ст. 23.15 КоАП).

З 31 січня 2018 р дана норма КпАП про відповідальність втратила силу.

УВАГА! Відсутність норми відповідальності в КпАП зовсім не означає відсутність обов'язку щодо витребування необхідних для укладення трудового договору документів, оскільки такий обов'язок визначена ст. 26 ТК.

Нещасні випадки на виробництві

Наймач, дотримуючись гарантії права працівника на охорону праці, зобов'язаний застрахувати працівника від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань ( ст. 223 , 224 ТК ).

В рамках виконання цього обов'язку наймач веде розслідування і облік нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань ( ст. 229 ТК ).

Відповідальність за невиконання цих обов'язків передбачена ст. 9.20 КоАП. Вона зазнала значних змін. Для зручності користування наведемо порівняльну таблицю змін (див. Табл. 1).

Сплата страхових внесків

Документ: Закон Республіки Білорусь від 06.01.1999 № 230-З «Про індивідуальному (персоніфікованому) обліку в системі державного соціального страхування» (далі - Закон про персоніфікований облік).

Наймач є платником страхових внесків (абз. 5 ст. 1 Закону про персоніфікований облік), і сплата обов'язкових страхових внесків, внесків на професійне пенсійне страхування - його обов'язок ( ст. 55 ТК ).

Невиконання цього обов'язку також є адміністративним порушенням, передбаченим ст. 11.54 «Несплата або неповна сплата обов'язкових страхових внесків та (або) внесків на професійне пенсійне страхування» КоАП.

З 31 січня в даному складі також відбулися зміни (див. Табл. 2).

Про статистичної звітності
Про статистичної звітності

Зверніть увагу, що змінилися розміри штрафів за порушення порядку подання даних державної статистичної звітності (ст. 23.18 КоАП):

- штраф від 10 до 50 БВ - за подання перекручених даних державної статистичної звітності, несвоєчасне подання або неподання такої звітності органам державної статистики, якщо в цих діяннях немає складу злочину;

- штраф від 50 до 100 БВ - якщо ці дії будуть вчинені повторно протягом 1 року після накладення адміністративного стягнення;

- штраф від 10 до 40 БВ - за подання перекручених даних державної статистичної звітності, несвоєчасне подання або неподання такої звітності державним органам (організаціям), за винятком органів державної статистики, що здійснює ведення державної статистики з питань, що входять в їх компетенцію;

- штраф від 40 до 80 БВ - за діяння, зазначені в попередньому абзаці, вчинені повторно протягом 1 року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення.

Режим праці і відпочинку

Особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку в організаціях транспорту встановлюються положеннями про робочий час і час відпочинку для окремих категорій працівників, які затверджуються Урядом Республіки Білорусь або уповноваженим ним органом (ст. 318 ТК).

документ: постанову Мінтрансу Республіки Білорусь від 25.11.2010 № 82 «Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку для водіїв автомобілів і визнання такою, що втратила чинність, постанови Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Білорусь від 25 травня 2000 № 13» (далі - постанова № 82).

У постанові № 82 сказано, що стосовно водіїв автомобілів, зайнятих на міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів, застосовуються положення Європейської угоди, що стосується роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення, укладеного в м Женеві 1 липня 1970 р

Недотримання порядку обліку режиму праці і відпочинку теж є порушенням, передбаченим ст. 18.26 КоАП . Наймача можуть оштрафувати на суму від 2 до 5 БВ за порушення передбачених законодавством термінів перенесення інформації з контрольного пристрою (тахографа) або картки водія в програмно-технічні засоби або термінів зберігання інформації про режим праці та відпочинку водія (ч. 4 ст. 18.26 КоАП) .

Про пенсійне забезпечення

Наймач тепер буде нести адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 20 до 50 БВ не тільки за порушення вимог законодавства про своєчасне оформлення документів про стаж роботи, заробіток і результати атестації робочих місць за умовами праці, необхідних для призначення пенсій, або уявлення таких документів, що містять неповні або недостовірні відомості, а й за неподання зазначених документів у встановлені терміни ( ст. 9.14 КоАП ).

Щодо невиконання вимог і ненаданні документів

Тепер невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання письмової вимоги (приписи) про усунення порушень, вираженого в встановленій законодавством формі вимоги, приписи або подання, а також неінформування державного органу (організації) в установлений термін про виконання такої вимоги (приписи) буде каратися попередженням або штрафом до 20 БВ (ст. 23.1 КоАП).

Довідково: раніше невжиття заходів до усунення зазначених у приписах порушень також було порушенням.

Штрафи за неподання документів, звітів та інших матеріалів, які подаються відповідно до законодавства, яке уявлення таких документів, звітів, відомостей або інших матеріалів у випадках, коли обов'язок їх подання передбачено законодавчими актами, які містять завідомо недостовірні відомості ( ст. 23.16 КоАП ), Також скориговані: попередження і штраф в розмірі до 20 БВ (нижня межа 4 БВ скасований).

Про штрафи

Якщо адміністративний штраф не буде сплачено вчасно, його розмір збільшується на 2 БВ ( ст. 6.5 КоАП ).

Анна Шинкевич, юрист