кредит

 1. Кредит - поняття, види і особливості кредиту
 2. Кредит: види кредитування
 3. Також читайте:
 4. Кредит: схеми погашення

Як правило, люди, які мріють про якийсь покупці, діляться на дві категорії. Одні беруть кредит, а інші вважають за краще назбирати потрібну суму. Другі живуть за принципом: "не хочу бути боржником".

Але інфляція знецінює наші заощадження з величезною швидкістю. Закономірно виникає позитивну відповідь на питання: чи не вигідніше все-таки брати в кредит.

У цьому розділі можна ознайомитися з поняттям Кредит, а також з різними видами кредитування, відсотковими ставками на кредити під різні цілі. Додатково Ви можете ознайомитися з умовами кредитування кращих банків України в розділі Банки України.

Кредит - поняття, види і особливості кредиту

Кредит походить від латинського "kreditum" (позика, борг). У той же час "kreditum" перекладається як "вірую", "довіряю". З юридичної, і з економічної точок зору - кредит - угода, договір між юридичними або фізичними особами про позику, або позикою.

При кредиті з'являється договір позики. У сучасних умовах все кредити оформляються у вигляді грошового кредиту, і кредитні відносини є частиною всіх грошових відносин. Головне, що відрізняє грошовий кредит від усіх інших форм грошових відносин, - це ще одне рух вартості.

В даний час кредит має величезне значення. Кредит вирішує проблеми, що стоять перед всією економічною системою. За допомогою кредиту можна перебороти труднощі, пов'язані з тим, що на одній ділянці вивільняються тимчасово вільні грошові кошти, а на інших виникає потреба в них.

Кредит акумулює вивільнилися, капітал, тим самим, обслуговує прилив капіталу, що забезпечує нормальний відтворювальний процес. Також кредит прискорює процес грошового обігу, забезпечує виконання цілого ряду відносин: страхових, інвестиційних, також кредит відіграє велику роль в регулюванні ринкових відносин. До принципів кредитування відносяться:

 • зворотність і терміновість кредитування;
 • дифференцированность кредитування;
 • забезпеченість кредиту;
 • платність банківських позик.

Кредит: види кредитування

Кредит або кредитні відносини - це такі угоди, при яких одна сторона поступається іншій у власність будь-які цінності, на умовах повернення (тобто кредит повинен бути повернений в майбутньому), платності (тобто за користування кредитом будуть взяті відсотки ) і терміновості (тобто встановлений термін повернення кредиту). Кредит являє собою, в загальному розумінні цього слова, посередницьку діяльність банків.

Класифікацію кредиту традиційно прийнято здійснювати по декількох базових ознаках. До найважливіших з ознак кредиту відносяться категорія кредитора і позичальника, а так само форма, в якій надається конкретна позика. Виходячи з цього, слід виділити наступні п'ять форм кредиту, кожна з яких, в свою чергу, розпадається на кілька різновидів по більш деталізованим класифікаційними параметрами. Кредит виступає в п'яти основних формах:

 • Комерційний кредит - комерційним кредитом називають кредит, наданий одним функціонуючим підприємцем іншому у вигляді продажу товарів з відстрочкою платежу. Комерційний кредит - одна з перших форм кредитних відносин в економіці, що породила вексельний обіг і тим самим активно що сприяла розвитку безготівкового де ніжного обігу, знаходячи практичне вираження в фінансово-господарських відносинах між юридичними особами у формі реалізації продукції або послуг з відстрочкою платежу. Основна мета цього кредиту - прискорення процесу реалізації товарів, а, отже, витягання закладеного в них прибутку.
 • Споживчий кредит - продаж торговими підприємствами споживчих товарів з відстрочкою платежу або надання банками позик на покупку споживчих товарів, а також на оплату різного роду витрат особистого характеру (плата за навчання, медичне обслуговування і т.п.)
 • Банківський кредит - банківський кредит надається грошовим капіталом, банками та іншими кредитно-фінансовими установами підприємцям і іншим позичальникам у вигляді грошової позики.
 • Державний кредит - в сфері державного кредиту центральний уряд, а також місцеві органи влади традиційно виступають в якості позичальників, залучаючи кошти для покриття бюджетних дефіцитів
 • Міжнародний кредит - надання грошово-матеріальних ресурсів одних країн іншим у тимчасове користування у сфері міжнародних відносин, в т. Ч. І в зовнішньоекономічних зв'язках. Ці відносини здійснюються шляхом надання валютних і товарних ресурсів іноземним позичальникам на умовах повернення і сплати відсотків, переважно у вигляді позик

Ці форми кредиту розрізняються за складом учасників, об'єкта позичок, динаміці, величині відсотка і сфери функціонування. Можна виділити наступні додаткові категорії кредитів:

1. Кредити фізичним особам
1.1. споживчі кредити

 • Кредити готівкою на будь-які потреби
 • Кредити, що видаються безготівковим переказом на оплату товарів / послуг
 • Кредити з пластикових карт (кредитні картки, дебетові картки з овердрафтом, револьверні карти)

1.2. Автокредит - кредити на придбання автомобілів з / без застави придбаних автомобілів (автокредит)
1.3. Кредити на навчання
1.4. Іпотечні кредити - це кредитування позичальника під заставу нерухомого майна, що перебуває у власності останнього. Причому, об'єкт застави залишається у володінні позичальника, і він має право користуватися ним на свій розсуд. Це означає, що він може здавати його в оренду, отримувати інші доходи від його використання.

 • Кредити на придбання нерухомості під заставу нерухомості, що купується
 • Кредити на придбання нерухомості під заставу наявної нерухомості
 • Кредити під заставу нерухомості

2. Кредити юридичним особам

 • Товарний кредит - товарний кредит призначений для задоволення потреб особи в продуктах виробництва і споживання, які на момент включення договору у цієї особи відсутні. Товарний кредит є різновидом консенсуального позики, а тому на кредитора покладається обов'язок передати позичальнику речі, які визначаються родовими ознаками.
 • Фінансовий кредит - це кошти, які надаються у позику юридичній особі на визначений строк, для цільового використання та під процент.
 • Банківський кредит - банківський кредит одна з найбільш поширених форм кредитних відносин в економіці, об'єктом яких виступає процес передачі в позику грошових коштів. Банківський кредит видається, виключно, кредитно-фінансовими організаціями, що мають ліцензію на здійснення подібних операцій від Національного Банку.
 • Міжбанківський кредит - Кредит овернайт - понад-короткостроковий кредит, який використовується на ринку міжбанківських кредитів, терміном на добу або на вихідні - з вечора п'ятниці до ранку понеділка.

Існує також деякі види кредитів, які видаються як фізичним, так і юридичним особам:

 • Забезпечений кредит - кредит, в забезпечення якого надана визначене майно, що належить позичальнику.
 • Незабезпечений кредит (Бланковий кредит) - надання кредиту без відповідного забезпечення (так званий «бланковий кредит»). Бланкові кредити, як правило, отримують клієнти, що мають тісні зв'язки з банком, які проводять всі свої банківські операції через даний банк.
 • Ломбардний кредит - короткостроковий кредит у фіксованій сумі, що надається під заставу рухомого майна або майнових прав.
  Ломбардний кредит відноситься до кредитів, що погашаються одноразово. Застава, який приймає банк при видачі ломбардного кредиту, залишається у нього. Сума ломбардного кредиту залежить від заставної оцінки майна, що пропонується в якості предмета застави, і від його номінальної вартості, яка визначається експертним шляхом.
 • Лихварський кредит - специфічна форма кредиту в зарубіжних джерелах розглядається лише в історичному плані, але в сучасних умовах набув певного поширення. Лихварський кредит прямо в більшості країн заборонений чинним законодавством. На практиці лихварський кредит реалізується шляхом видачі позик фізичними особами, а також господарюючими суб'єктами, які не мають відповідної ліцензії від Національного банку. Характеризується надвисокими ставками відсотка (до 120-180% по позиках, що видаються у конвертованій валюті) і часто кримінальними методами стягнення з неплатника.
 • Дисконтний кредит - Банки часто і охоче враховують векселі. Це одна з найстаріших і традиційних банківських операцій. Здійснюється через індосамент (передавальний напис на векселі). Держатель векселя в момент обліку отримує вексельну суму за вирахуванням облікового відсотка, або дисконту. Оскільки власник векселя отримує гроші, не чекаючи строку погашення, то фактично він отримує від банку кредит.
 • Позику. Позика - за договором позики одна сторона передає іншій у власність гроші або речі, визначені родовими ознаками (тобто ті, які мають загальні властивості для речей даного виду - вимірюються вагою, числом, мірою: наприклад, літр бензину, тонна пшениці, кубометр дощок) , а Позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошей або рівну кількість речей того ж роду і якості
 • Лізинг - довгострокова оренда машин, устаткування, транспортних засобів, споруд виробничого призначення з погашенням заборгованості протягом декількох років. Використання лізингу має свої переваги, оскільки не потрібно споконвічних володінь великих коштів.

Також читайте:

Кредит видається тільки фінансовими установами (банком, кредитною спілкою, кредитної компанією) і тільки під забезпечення (неустойка, порука, гарантія, завдаток, застава, утримання).

Кредит: схеми погашення

Існують дві схеми погашення кредиту: звичайна (диференційована) і ануїтетна. У звичайній схемі погашення кредиту рівномірно гаситься основна частина (тіло) кредиту плюс виплачуються відсотки на залишок кредиту. Тобто в початковий період виплати по кредиту максимальні, але потім вони зменшуються - в міру зниження сум, що направляються на сплату відсотків по кредиту.

У ануїтетною схемою погашення кредиту щомісячні виплати встановлюються постійними. Для цієї мети в початковий період погашення кредиту частка щомісячного платежу, призначена для гасіння тіла кредиту, встановлюється мінімальний, але потім поступово збільшується - в міру зменшення заборгованості по кредиту і, відповідно, у міру зменшення розмірів процентних виплат. Фінансовий сенс ануїтету зводиться до відсунення на більш пізній період погашення основної частини тіла кредиту.

Кредит або кредитні відносини - це такі угоди або промислові обертів, при яких одна сторона поступається іншій у власність будь-які цінності, на умовах повернення (тобто кредит повинен бути повернений в майбутньому), платності (тобто за користування кредитом будуть взяті відсотки) і терміновості (тобто встановлений термін повернення кредиту).

Можна виділити наступні категорії кредитів:
1. Кредити фізичним особам
1.1. споживчі кредити
1.1.1. Кредити готівкою на будь-які потреби
1.1.2. Кредити, що видаються безготівковим переказом на оплату товарів / послуг
1.1.3. Кредити з пластикових карт (кредитні картки, дебетові картки з овердрафтом, револьверні карти)
1.2. Кредити на придбання автомобілів з / без застави придбаних автомобілів (автокредит)
1.3. Кредити на навчання
1.4. іпотечні кредити
1.4.1. Кредити на придбання нерухомості під заставу нерухомості, що купується
1.4.2. Кредити на придбання нерухомості під заставу наявної нерухомості
1.4.3. Кредити під заставу нерухомості
2. Кредити юридичним особам
3. Державний кредит
4. Міждержавний кредит