Відмінність договорів банківського вкладу та банківського рахунку

 1. Рахунок і вклад у банку: відмінності понять
 2. Чим відрізняється рахунок в банку від вкладу, їх схожість
 3. Інші відмінності від договору банківського вкладу договору банківського рахунку
 4. Відповідальність банку при недотриманні договірних умов

Договір банківського вкладу - договір банківського рахунку для недосвідченого в банківському законодавстві людини на нього дуже схожий. Однак по суті ці договори зовсім різні. Навіть в Цивільному кодексі РФ їм присвячені різні глави. Детальніше читайте нижче. Договір банківського вкладу - договір банківського рахунку для недосвідченого в банківському законодавстві людини на нього дуже схожий

фото:

Рахунок і вклад у банку: відмінності понять

Чим відрізняється рахунок в банку від вкладу, їх схожість

Інші відмінності від договору банківського вкладу договору банківського рахунку

Відповідальність банку при недотриманні договірних умов

Рахунок і вклад у банку: відмінності понять

І в договорі банківського вкладу (ДБВ), і в договорі банківського рахунку (ДБС) обов'язкової стороною є банк або інша кредитна організація. Протилежною стороною можуть бути як громадяни, так і юридичні особи. ДБС може бути укладений і з державою.

Поняття ДБВ і ДБС дані в гл. 44 і 45 ГК РФ відповідно. Ст. 834 ГК РФ визначає предмет ДБВ як обов'язок банку прийняти від вкладника гроші, а по закінченні встановленого часу повернути їх. Крім того, банк буде зобов'язаний виплатити відсотки, нараховані на суму вкладу.

На відміну від ДБВ висновок ДБС має іншу мету. Ст. 845 ГК РФ говорить, що цей вид угоди накладає обов'язки на фінансову організацію не тільки отримувати і зараховувати гроші на відкритий клієнтом рахунок, а й здійснювати відповідно до вказівок клієнта операції з цими грошима. За проведення таких операцій банк отримує з клієнта певну винагороду - комісію (ст. 851 ЦК України).

ДБВ, укладений з громадянином, є публічним. Про це прямо зазначено в п. 2 ст. 834 ГК РФ. ДБС також має публічний характер, тому повинен бути укладений з будь-яким клієнтом, які відповідають встановленим умовам. Позиція банку про те, що він має право відмовити в укладенні ДБС будь-якому звернувся особі, є хибною (див. Рішення Ленінського районного суду м.Києва від 03.07.2012 у справі № 2-2452 / 2012).

Чим відрізняється рахунок в банку від вкладу, їх схожість

«Договір банківського вкладу договір банківського рахунку» - поширений пошуковий запит, т. К. Потенційному клієнту банку не завжди зрозуміло, який саме договір йому необхідний. Подібність даних договорів проявляється не тільки в їх публічності, але і в їх умовах. У законі «Про банки і банківську діяльність» від 02.12.1990 № 395-I, зокрема в ст. 30, визначаються загальні обов'язкові умови, які повинні включатися в будь-який договір, чиєю стороною виступає банк. це:

 • процентні ставки;
 • вартість послуг банку і термін їх виконання;
 • відповідальність контрагентів за невиконання зобов'язань;
 • порядок розірвання угоди;
 • інші умови, що є істотними.

Такої ж позиції дотримуються і суди (див. Постанову арбітражного суду Далекосхідного округу від 27.12.2010 у справі № А37-580 / 2010).

ДБВ є реальним договором, тому він вступає в силу тільки з того моменту, коли вкладник внесе гроші на свій рахунок або в касу кредитної установи. Якщо гроші не внесені, то і договір буде неукладеним (див. Касаційну ухвалу Рязанського обласного суду від 09.11.2011 № 33-2262). ДБС, навпаки, є консенсуальним, так як права і обов'язки у контрагентів виникають вже з моменту його підписання (див. Рішення Арбітражного суду Чуваської Республіки від 29.04.2013 у справі № А79-1473 / 2013).

Відмінність між угодами проглядається і в тому, що ДБВ є односторонньо зобов'язує угодою, а ДБС - двосторонньо зобов'язує. Тобто при відкритті вкладу зобов'язання виникають тільки у кредитної організації, а при відкритті рахунку - і у банку, і у клієнта.

Інші відмінності від договору банківського вкладу договору банківського рахунку

Обидва розглянутих договору мають власні ознаки, вони є не тотожними, а, навпаки, самостійними. Що виникають у зв'язку з їх висновком правовідносини між банком і клієнтом також різняться.

Саме такий висновок зробив суд в рішенні судової ділянки № 23 Сафоновского району Смоленської області від 18.10.2016 у справі № 2-1067 / 2016. Судовий орган зазначив, що відмінності між договорами, зокрема, полягають в обов'язковості дотримання письмової форми ДБВ. До ДБС вимог про необхідність укладання угоди на папері законодавство не містить.

Принципова відмінність ДБВ від ДБС:

 • Внесок є прибутковим рахунком, тобто він відкривається для отримання відсотків на залишок на рахунку. Після закінчення обумовленого терміну банк зобов'язаний повернути вклад і відсотки.
 • ДБС не обмежується тільки зобов'язанням банку повернути кошти. Крім цього, в обов'язки банку входять і інші дії (операції).

Відповідальність банку при недотриманні договірних умов

При порушенні банком зобов'язань, прийнятих ним відповідно до ДБС, він зобов'язаний сплатити на спірну суму відсотки, що нараховуються за правилами ст. 395 ГК РФ. До таких порушень ст. 856 ГК РФ відносить:

 • зарахування грошей на рахунок з запізненням;
 • невиконання доручення клієнта (видача або перерахування грошей);
 • списання грошей з рахунку без достатніх для цього підстав.

Згідно п. 20 постанови «Про практику застосування положень ЦК РФ ...» від 08.10.1998 Пленуму ВС РФ № 13, Пленуму ВАС РФ № 14, ця неустойка є законною, отже, банк і клієнт в укладається угоді не можуть виключити її або зменшити розмір .

Що робити, якщо в ДБС не встановлена ​​неустойка, можна дізнатися зі статті Якщо договором не передбачена неустойка? .

Відповідальність за ДБВ у банку дещо інша. Настає вона:

 • якщо не виконана обов'язок по забезпеченню повернення вкладу;
 • забезпечення повернення вкладу втрачено;
 • умови забезпечення повернення вкладу погіршені.

У зазначених випадках вкладник може зажадати від кредитної організації негайного повернення його коштів, видачі нарахованих відсотків, відшкодування збитків. При цьому відсотки нараховуються за правилами ст. 809 ГК РФ.

Таким чином, ДБВ і ДБС - 2 абсолютно різних самостійних виду цивільно-правових договорів. При цьому в юридичній науці існує думка, що ДБВ - це різновид договору позики, а ДБС, по суті, договір на надання послуг.