Договір банківського вкладу

 1. Договір банківського вкладу: характеристика документа
 2. Види договору банківського вкладу
 3. Умови договору банківського вкладу
 4. Як відбувається укладення договору банківського вкладу
 5. Особливості розірвання договору банківського вкладу
 6. Відповідальність за договором банківського вкладу
 7. Примірний договір банківського вкладу: зразок
 8. Особливості договору банківського вкладу юридичних осіб
 9. Що повинні знати сторони договору банківського вкладу: поради клієнтам

Існує кілька різновидів вкладів, кожен з яких відрізняється від інших своїми характеристиками, нюансами оформлення та заощадження коштів. Договір банківського вкладу регулює взаємовідносини між банком і клієнтом, який розміщує власні кошти на рахунках фін. установи. У ньому прописуються всі умови угоди, а також особливості взаємини сторін протягом дії договору.

Договір банківського вкладу: характеристика документа

Існує кілька різновидів вкладів, кожен з яких відрізняється від інших своїми характеристиками, нюансами оформлення та заощадження коштів

Договір банківського вкладу (депозиту) - офіційний документ, згідно з яким перша сторона (клієнт) розміщує на рахунках другої сторони (фінансової установи) гроші, що надійшли безпосередньо від вкладника або на його ім'я від інших осіб.

В обумовлені терміни (або за заявою клієнта, якщо таке допускається договором) банк повертає депозит вкладникові разом із належним винагородою.

Предметом договору є сума, розміщена на рахунку. Депозити бувають рублеві і в іноземній валюті, а також мультивалютні. Внесення коштів може відбуватися готівкою через касу або безготівковим шляхом. Зміст договору банківського вкладу можна коротко охарактеризувати як фактично односторонньо зобов'язуючу угоду. Клієнт отримує право вимагати свої заощадження, а організація зобов'язується повернути їх йому разом з доходом.

Клієнтом може бути физ.лицо або юридична особа. Відсотки за вкладами нараховуються з дня, який слідує за днем ​​оформлення депозиту. Останнім днем ​​нарахування відсотків вважається день, що передує даті розірвання договору (закінчення депозиту).

Банківська право (договір банківського вкладу) регулюється ст. 834 - 844 ГК РФ.

Види договору банківського вкладу

Договір вкладу до запитання має на увазі повернення клієнту частини заощаджень або всієї суми з первинного звернення, тобто дата закінчення договору не передбачається Договір вкладу до запитання має на увазі повернення клієнту частини заощаджень або всієї суми з первинного звернення, тобто дата закінчення договору не передбачається.

Договір строкового банківського вкладу розривається після закінчення заздалегідь обумовленого терміну. Але при необхідності клієнт може забрати коли забажає і строковий вклад, хоча процентна ставка істотно зменшується. Обмеження на дострокове зняття поширюються тільки на вклади юр.осіб.Строковий вклад буває умовним і цільовим. У першому варіанті кошти видаються за умови настання обумовлених обставин (наприклад, народження дитини, весілля). Прикладом договору цільового вкладу є дитячий вклад до досягнення дитиною 16 років.

Відсоткова ставка в договорах буває «плаваючою» (залежить від терміну, обсягу заощаджень) і зафіксованої. Можна також виділити види договорів в залежності від можливості зміни суми вкладу. Депозит може бути з поповненням і / або можливістю часткового зняття грошей або без даних опцій. Виходячи зі статусу клієнта, виділяють договору вкладів фіз.осіб і юр.осіб.

Законодавством передбачається письмова форма договору банківського вкладу. Інакше він визнається нелегітимним. Договір підписується в двох однакових варіантах (перший віддається клієнту, другий зберігається в банку). Але зустрічаються також інший варіант оформлення: коли клієнт отримує на руки ощадну книжку, депозитний сертифікат.

У ощадкнижці відбивається:

 • номер депозитного рахунку;
 • адреса і номер відділення установи, де оформлений вклад;
 • надходження, рух фінансів, розміщених вкладником.

Будь-які операції по рахунку відбуваються після пред'явлення ощадкнижки банківського співробітнику.

Депозитний сертифікат - цінний папір (представницькою, іменна), що підтверджує розмір вкладу, права клієнта на нього. За сертифікатом так же обмовляється термін його дії, процентна ставка. Якщо розірвання відбувається достроково, ставка зазвичай перераховується за тарифами вкладу до запитання.

Термін дії сертифіката не перевищує 1 рік для юр.осіб і 3 роки - для фіз.осіб. Даний документ обов'язково повинен містити таку інформацію:

 • назва документа (сертифікат);
 • підстави для його видачі (розміщення депозиту);
 • дата угоди;
 • сума розміщених заощаджень;
 • зобов'язання банку (термін повернення, ставка відсотків, її грошовий еквівалент);
 • адреса, назва банку, що випустив сертифікат;
 • найменування (ПІБ) одержувача коштів, якщо сертифікат є іменним;
 • підпис двох співробітників установи, друк.

Умови договору банківського вкладу

Умови договору банківського вкладу

У депозитному договорі обов'язково прописуються всі умови розміщення заощаджень. Істотними умовами договору банківського вкладу вважаються:

 • сума депозиту, його валюта;
 • ставка відсотків (винагороду від банку за право користуватися грошима клієнта протягом обумовленого терміну), порядок їх виплати;
 • термін договору банківського вкладу, особливості його повернення (в касі, на рахунок, на картку);
 • ПІБ вкладника, одержувача депозиту (якщо вклад відкривається на ім'я іншої особи);
 • особливості розірвання договору.

Також в договорі можуть бути вказані додаткові моменти:

 • можливість поповнення заощаджень;
 • часткове зняття суми;
 • мінімальний незнижуваний залишок;
 • дострокове розірвання договору;
 • забезпечення повернення вкладу;
 • наявність Засвідчувального документа (наприклад, ощадкнижка) та ін.

Відсотки за договором банківського вкладу можуть виплачуватися щомісяця, щокварталу, раз на рік, після закінчення терміну депозиту. Деякі договори передбачають капіталізацію відсотків: зароблена клієнтом сума додається до основного тіла вкладу, в наступному місяці ставка застосовується вже до збільшеної сумі. В іншому випадку (без капіталізації) відсотки зараховуються на окремий рахунок, звідки клієнт може зняти їх на свій розсуд.

Якщо договором передбачена можливість часткового зняття вкладу, найчастіше фіксується мінімальний розмір залишку, нижче якого сума вкладу опуститися не може. Тобто відсотки будуть нараховуватися тільки в тому випадку, якщо на рахунку лежить як мінімум незнижуваний залишок.

Як відбувається укладення договору банківського вкладу

Договір банківського вкладу та рахунку підписується в відділенні банку в присутності вкладника і уповноважених співробітників банку. Якщо договір оформлений з порушенням законодавства, він визнається недійсним.

Оформлення договору банківського вкладу має на увазі такі етапи.

 1. Клієнт вивчає тарифи банку за депозитними програмами, відвідує відділення.
 2. Співробітник банку інформує вкладника про основні законодавчих моментах, права клієнта.
 3. Сторони підписують договір на обраних умовах з наявних пропозицій.
 4. Клієнт вносить гроші в касу або робить переказ коштів, отримує свій екземпляр договору.

Сьогодні банки пропонують клієнтам можливість оформити депозит онлайн, не відвідуючи відділення. Для цього у вкладника вже повинна бути дебетова картка з позитивним залишком і підключення до інтернет-банкінгу. Розміщення відбувається в кілька кліків, що значно спрощує всю процедуру. При цьому клієнт має постійний доступ до власних рахунків, може відстежувати надходження відсотків.

Особливості розірвання договору банківського вкладу

Коли договір розривається в обумовлений термін, клієнт може відвідати відділення безпосередньо в день закриття депозиту або в найближчий робочий день після нього (якщо дата припадає на вихідні, свята) Коли договір розривається в обумовлений термін, клієнт може відвідати відділення безпосередньо в день закриття депозиту або в найближчий робочий день після нього (якщо дата припадає на вихідні, свята).

За бажанням вкладника договір може бути продовжений на аналогічних умовах. Присутність клієнта для цього в деяких банках не є обов'язковим. При первісному оформленні договору підписується спеціальну угоду, що при неявці клієнта в день розірвання договору на наступний робочий день він автоматично лонгується на тих же умовах. Ця інформація може обумовлюватися і в основному договорі.

Згідно ст. 36 ФЗ «Про банки, банківську діяльність» клієнт може ініціювати припинення дії договору коли завгодно, навіть якщо вклад терміновий. В цьому випадку йдеться про дострокове розірванні договору. Клієнт не повинен повідомляти банк про причини, за якими він забирає кошти: це його право. Але якщо вкладник забирає гроші раніше, банк перерахує його прибуток за ставкою, яка відрізняється від стандартної для даного типу договору. Багато установ, наприклад, використовують ставку вкладу до запитання, інші - ⅓ або ¼ від поточної ставки.

Щоб розірвати договір, вкладнику слід:

 1. Звернутися до філії з паспортом і договором.
 2. Написати заяву на дострокове вилучення коштів.
 3. Отримати в касі внесок, належні відсотки.

Якщо банк відмовляється видати заощадження завчасно, виконайте такий порядок дій.

 1. Уважно вивчіть підписаний договір, ГК (ч. 2, гл. 44).
 2. Направте в відділення претензію, обґрунтувавши свої доводи посиланнями на закони.
 3. Якщо відповіді не послідувало, зверніться зі скаргою в Банк Росії. На цьому етапі при бажанні можна заручитися підтримкою юриста.
 4. Якщо Банк Росії також не допоміг вам, можна звертатися з позовом до суду. Але ця процедура може бути досить тривалою.

Відповідальність за договором банківського вкладу

Поняття договору банківського вкладу має на увазі виникнення відповідальності у тієї сторони, яка прийняла депозит.

У банку виникають зобов'язання:

 • виплачувати клієнтові відсотки відповідно до діючих тарифів;
 • застрахувати розміщені заощадження;
 • за першим зверненням видати клієнту внесок і відсотки, обумовлені в договорі.

Забезпечення повернення коштів описується в договорі, регулюється законом «Про обов'язкове страхування вкладів».

Зустрічаються такі види порушення, за які передбачені покарання для банку:

 1. Невиконання обов'язків щодо забезпечення повернення депозиту. Має на увазі сплату неустойки за ставкою рефінансування на момент повернення грошей; компенсацію збитку.
 2. Втрата забезпечення (погіршення його умов). Покарання аналогічно попередньому пункту.
 3. Порушення законодавчих норм при оформленні вкладу. Тут застосовується банківська процентна ставка на момент повернення вкладу; відшкодовуються збитки, яких зазнав вкладник.
 4. Невиплата відсотків, утримання вкладу довше покладеного терміну. За весь фактичний період дії вкладу застосовується банківська процентна ставка; стягується неустойка за ставкою рефінансування.

Вкладник за договором зобов'язується:

 • розмістити зазначену суму на рахунку в банку;
 • заздалегідь попередити установа про свій намір достроково зняти кошти.

Примірний договір банківського вкладу: зразок

Договір банківського вкладу фізособи містить такі пункти:

 • предмет угоди;
 • обов'язки фінансової установи;
 • права і обов'язки клієнта;
 • термін дії договору;
 • порядок вирішення спірних питань;
 • додаткові моменти.

предмет угоди;  обов'язки фінансової установи;  права і обов'язки клієнта;  термін дії договору;  порядок вирішення спірних питань;  додаткові моментиОсобливості договору банківського вкладу юридичних осіб

Зазвичай при розміщенні депозиту юр.лиц гроші надходять на вкладний рахунок з лицьового (немає необхідності вносити готівку в касу). Процедура оформлення вкладу передбачає етапи:

 1. Узгодження умов розміщення коштів (майже всі банки використовують індивідуальний підхід при відкритті вкладів на юридична особа).
 2. Підписання договору вкладу.
 3. Переказ коштів з розрахункового на депозитний рахунок.
 4. Видача клієнту примірника договору.

Строкові депозити юр.осіб зазвичай оформляються на півроку-рік, але зустрічаються і короткострокові договори, а також вклади до запитання. При оформленні будь-якого виду вкладу клієнт повинен повідомити Пенсійний фонд, Фонд соцстраху та податкову інспекцію про скоєних угодах.

Договір банківського вкладу є можливістю заробити на засобах, які юридична особа тимчасово не використовує. Але потрібно пам'ятати, що індивідуальні підприємці і юр.лица не можуть переводити гроші з депозитного рахунку на користь сторонніх контрагентів. При необхідності проведення розрахунків слід спочатку перевести гроші з вкладного рахунку на особовий рахунок фірми, і лише потім направляти їх за призначенням.

Депозит організації може бути відкличним і безвідкличним. Перший варіант передбачає можливість дострокового розірвання договору. Безвідкличної внесок називають також умовно-безвідкличним. По ньому клієнт повинен забрати кошти по закінченню договору, а при необхідності дострокового розірвання зобов'язується виплатити банку штраф (компенсацію за порушення умов).

Система страхування вкладів не поширюється на депозит юр.лиц.

Що повинні знати сторони договору банківського вкладу: поради клієнтам

 1. При внесенні грошей на рахунок клієнта третьою особою згоду самого вкладника не потрібно.
 2. Банк не має права самостійно змінювати ставку під час дії договору. За вкладом на вимогу банк зобов'язаний повідомити клієнта про нові тарифи мінімум за місяць до початку їх застосування.
 3. Якщо договір укладений з фіз.особою, після закінчення його дії клієнт може забрати гроші або доручити банку перерахувати їх третій особі. Якщо ж в якості клієнта виступає юридична особа, воно може тільки забрати депозит. Будь-які видаткові операції згідно з чинним законодавством повинні здійснюватися з розрахункового рахунку (п. 3, ст. 834 ЦК).
 4. Є спеціальний Федеральний фонд страхування вкладів, що гарантує повернення коштів клієнтам-фізичним особам при настанні страхової події. Максимальна сума обмежується 1,4 млн. Рублів. Якщо сума депозиту перевищує обумовлену, можна оформити вклад на ім'я третьої особи (наприклад, на дітей, дружину, батьків). В такому випадку забрати гарантовану суму зможе кожен з членів сім'ї.
 5. Арешт на депозитний рахунок може бути накладено тільки при наявності рішення суду, арбітражного суду, санкції прокурора. Заборона накладається на видаткові операції в межах заарештованої суми. Зняти депозит можна лише за наявності виконавчого документа.

Читайте також