Збір інформації :: Ефективність кількісних і якісних методів збору інформації в маркетингових дослідженнях :: Матеріали :: ProductGuide

Рис

Рис.4 Основні методи маркетингових досліджень

Маркетингове дослідження - це процес пошуку, збору, обробки даних і підготовки інформації для прийняття оперативних і стратегічних рішень в системі підприємництва. Один з найбільш трудомістких і витратних етапів будь-якого маркетингового дослідження це пошук і збір інформації з досліджуваної проблеми.

Методи збору маркетингової інформації діляться, в першу чергу, на методи збору первинних і вторинних даних. Первинні дані - це інформація, зібрана дослідником вперше, спеціально для вирішення конкретної проблеми, а вторинні - інформація, яка вже десь існує, будучи зібраної раніше для інших - цілей.

Залежно від використовуваних джерел інформації дослідження діляться на:

кабінетні;

польові.

Однак, на практиці, польові та кабінетні дослідження доповнюють один одного, вирішуючи свій конкретний коло питань.

Кабінетне дослідження - пошук, збір і аналіз вже існуючої вторинної інформації ( "дослідження за письмовим столом").

ЗБІР ВТОРИННИХ ДАНИХ. Дослідження зазвичай починають зі збору вторинних даних. Вторинні дані служать відправною точкою дослідження. Іншими словами, вторинна інформація - це ті дані, які вже були зібрані для вирішення інших завдань, але які можна частково використовувати і для вирішення що стоїть зараз проблеми.

Основними достоїнствами вторинної інформації є:

дешевизна

Швидкість збору інформації

Наявність декількох джерел інформації

Достовірність інформації від незалежних джерел

Можливість попереднього аналізу проблеми

А недоліки пов'язані з тим, що вторинна інформація збиралася для вирішення іншої проблеми. Відповідно, вона, швидше за все, буде застарілою, неповною, не матиме прямого відношення до розв'язуваної проблеми, або буде ненадійною (особливо це відноситься до російських джерел вторинної інформації, в яких часом значення одного і того ж параметра в різних джерелах розрізняються мало не на порядок).

Перейдемо до методів збору вторинної інформації. Для того щоб отримати огляд вторинної інформації, необхідно визначити можливі джерела необхідної інформації. Ця інформація може міститися як у внутрішніх, так і зовнішніх джерел. До внутрішніх джерел інформації відносяться внутрішні звіти Вашої компанії, бесіди зі співробітниками, звіти про продажі, бухгалтерські та фінансові звіти, скарги та пропозиції споживачів і т.п. Зовнішні джерела інформації - це засоби масової інформації, що випускаються різними організаціями бюлетені, публікації дослідних та консалтингових фірм, статистичні збірники; маса цінної інформації знаходиться в мережі Internet - тематичні та галузеві сайти, сайти конкуруючих компаній. Друге - це вивчити всі вибрані джерела інформації, проаналізувати їх зміст і вибрати потрібну інформацію. На завершення необхідно підготувати підсумковий звіт.

Польове дослідження - пошук, збір і обробка даних спеціально для конкретного маркетингового аналізу. Будь-яке польове дослідження ґрунтується на первинній інформації, іншими словами на щойно отриманих даних для вирішення конкретної досліджуваної проблеми. Етап збору первинної інформації має місце, коли вторинної інформації виявляється недостатньо. Найчастіше під проведенням маркетингового дослідження розуміють саме збір первинної інформації. Отримання первинної інформації - свого роду вищий пілотаж маркетингу. Особливо це відноситься до умов в нашій країні, де надзвичайно важко отримає доступ до фірмової та галузевої інформації, відсутня розвинута інфраструктура маркетингу, чи не щеплена культура маркетингу і не накопичений досвід використання маркетингу переважною кількістю виробничих та комерційних підприємств.

Основні переваги первинної інформації: дані збираються в суворій відповідності з точними цілями дослідного завдання; методологія збору даних строго контролюється. Головним недоліком збору польової інформації є значні витрати матеріальних і трудових ресурсів.

Залежно від використовуваних інструментів (методів) збору польової (первинної) інформації дослідження можна розділити на:

кількісні;

якісні.

Mix-методики

Якісне дослідження може відповідати на питання "як?" чому?". Даний тип досліджень дозволяє отримати дуже докладні дані про поведінку, думці, поглядах і відносно дуже невеликої групи осіб. При цьому, отримані дані не можуть бути виражені кількісно (за рідкісним винятком), проте дають хороше уявлення про образ думок споживачів. Таким чином, якісні дослідження незамінні при розробці нових товарів, рекламних кампаній, вивченні іміджу фірм, торгових марок та вирішенні інших подібних завдань.

Перейти на сторінку: 1 2

? чому?